Hen Destament

Testament Newydd

Effesiaid 4:21 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

chwi sydd, yn wir, wedi clywed amdano ac wedi eich hyfforddi ynddo, yn union fel y mae'r gwirionedd yn Iesu.

Darllenwch bennod gyflawn Effesiaid 4

Gweld Effesiaid 4:21 mewn cyd-destun