Hen Destament

Testament Newydd

Effesiaid 3:5 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Yn y cenedlaethau gynt, ni chafodd y dirgelwch hwn mo'i hysbysu i blant dynion, fel y mae yn awr wedi ei ddatguddio gan Ysbryd Duw i'w apostolion sanctaidd a'i broffwydi.

Darllenwch bennod gyflawn Effesiaid 3

Gweld Effesiaid 3:5 mewn cyd-destun