Hen Destament

Testament Newydd

Effesiaid 3:18 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Boed i chwi, sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen eich bywyd, gael eich galluogi i amgyffred ynghyd â'r holl saint beth yw lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist,

Darllenwch bennod gyflawn Effesiaid 3

Gweld Effesiaid 3:18 mewn cyd-destun