Hen Destament

Testament Newydd

Colosiaid 4:12 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Y mae Epaffras, sy'n un ohonoch, caethwas Crist Iesu, yn eich cyfarch. Y mae ef bob amser yn gweddïo'n daer drosoch chwi, ar ichwi sefyll yn gadarn, yn gredinwyr aeddfed, ac yn gwbl argyhoeddedig ym mhob dim y mae Duw yn ei ewyllysio.

Darllenwch bennod gyflawn Colosiaid 4

Gweld Colosiaid 4:12 mewn cyd-destun