Hen Destament

Testament Newydd

Actau 4:16 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

“Beth a wnawn a'r dynion hyn?” meddent. “Oherwydd y mae'n amlwg i bawb sy'n preswylio yn Jerwsalem fod gwyrth hynod wedi digwydd trwyddynt hwy, ac ni allwn ni wadu hynny.

Darllenwch bennod gyflawn Actau 4

Gweld Actau 4:16 mewn cyd-destun