Hen Destament

Testament Newydd

Actau 26:18 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

i agor eu llygaid, a'u troi o dywyllwch i oleuni, o awdurdod Satan at Dduw, er mwyn iddynt gael maddeuant pechodau a chyfran ymhlith y rhai a sancteiddiwyd trwy ffydd ynof fi.’

Darllenwch bennod gyflawn Actau 26

Gweld Actau 26:18 mewn cyd-destun