Hen Destament

Testament Newydd

Actau 20:19 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

yn gwasanaethu'r Arglwydd â phob gostyngeiddrwydd, ac â dagrau a threialon a ddaeth i'm rhan trwy gynllwynion yr Iddewon.

Darllenwch bennod gyflawn Actau 20

Gweld Actau 20:19 mewn cyd-destun