Hen Destament

Testament Newydd

2 Timotheus 1:2 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

at Timotheus, ei blentyn annwyl. Gras a thrugaredd a thangnefedd i ti oddi wrth Dduw y Tad a Christ Iesu ein Harglwydd.

Darllenwch bennod gyflawn 2 Timotheus 1

Gweld 2 Timotheus 1:2 mewn cyd-destun