Hen Destament

Testament Newydd

2 Pedr 3:15 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Ystyriwch amynedd ein Harglwydd yn iachawdwriaeth, yn union fel yr ysgrifennodd ein brawd annwyl, Paul, atoch yn ôl y ddoethineb a roddwyd iddo ef.

Darllenwch bennod gyflawn 2 Pedr 3

Gweld 2 Pedr 3:15 mewn cyd-destun