Hen Destament

Testament Newydd

2 Ioan 1:9 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Pob un sy'n mynd rhagddo heb aros yn nysgeidiaeth Crist, nid yw Duw ganddo; y sawl sydd yn aros yn y ddysgeidiaeth, y mae'r Tad a'r Mab ganddo.

Darllenwch bennod gyflawn 2 Ioan 1

Gweld 2 Ioan 1:9 mewn cyd-destun