Hen Destament

Testament Newydd

2 Ioan 1:3 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Bydd gras, trugaredd a thangnefedd gyda ni, oddi wrth Dduw y Tad ac oddi wrth Iesu Grist, Mab y Tad, mewn gwirionedd a chariad.

Darllenwch bennod gyflawn 2 Ioan 1

Gweld 2 Ioan 1:3 mewn cyd-destun