Hen Destament

Testament Newydd

2 Ioan 1:12 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Er bod gennyf lawer o bethau i'w hysgrifennu atoch, gwell gennyf beidio â'u hysgrifennu â phapur ac inc; rwy'n gobeithio dod atoch, a siarad â chwi wyneb yn wyneb, ac yna bydd ein llawenydd yn gyflawn.

Darllenwch bennod gyflawn 2 Ioan 1

Gweld 2 Ioan 1:12 mewn cyd-destun