Hen Destament

Testament Newydd

1 Timotheus 6:2 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Ac ni ddylai'r rhai sydd â'u meistri'n gredinwyr roi llai o barch iddynt am eu bod yn gydgredinwyr. Yn hytrach, dylent roi gwell gwasanaeth iddynt am mai credinwyr sy'n annwyl ganddynt yw'r rhai fydd yn elwa ar eu hymroddiad.Dyma'r pethau yr wyt ti i'w dysgu a'u cymell.

Darllenwch bennod gyflawn 1 Timotheus 6

Gweld 1 Timotheus 6:2 mewn cyd-destun