Hen Destament

Testament Newydd

1 Timotheus 1:18 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Timotheus, fy mab, dyma'r siars sydd gennyf i ti, o gofio'r dystiolaeth broffwydol a roddwyd iti o'r blaen; ymddiried yn hyn a bydd lew yn y frwydr,

Darllenwch bennod gyflawn 1 Timotheus 1

Gweld 1 Timotheus 1:18 mewn cyd-destun