Hen Destament

Testament Newydd

1 Thesaloniaid 1:3 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

a chofio'n ddi-baid gerbron ein Duw a'n Tad am weithgarwch eich ffydd, a llafur eich cariad, a'r dyfalbarhad sy'n tarddu o'ch gobaith yn ein Harglwydd Iesu Grist.

Darllenwch bennod gyflawn 1 Thesaloniaid 1

Gweld 1 Thesaloniaid 1:3 mewn cyd-destun