Hen Destament

Testament Newydd

1 Pedr 3:7 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Yn yr un modd, chwi wŷr, byddwch yn ystyriol yn eich bywyd priodasol; rhowch y parch dyladwy i'r wraig, gan mai hi yw'r llestr gwannaf, a chan eich bod yn gydetifeddion y gras sy'n rhoi bywyd. Felly, ni chaiff eich gweddïau mo'u rhwystro.

Darllenwch bennod gyflawn 1 Pedr 3

Gweld 1 Pedr 3:7 mewn cyd-destun