Hen Destament

Testament Newydd

1 Pedr 2:24 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Ef ei hun a ddygodd ein pechodau yn ei gorff ar y croesbren, er mwyn i ni ddarfod â'n pechodau a byw i gyfiawnder. Trwy ei archoll ef y cawsoch iachâd.

Darllenwch bennod gyflawn 1 Pedr 2

Gweld 1 Pedr 2:24 mewn cyd-destun