Hen Destament

Testament Newydd

Y Salmau 53:1 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Dywed yr ynfyd yn ei galon,“Nid oes Duw.”Gwnânt weithredoedd llygredig a ffiaidd;nid oes un a wna ddaioni.

Darllenwch bennod gyflawn Y Salmau 53

Gweld Y Salmau 53:1 mewn cyd-destun