Hen Destament

Testament Newydd

Y Salmau 147:12 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Molianna yr ARGLWYDD, O Jerwsalem;mola dy Dduw, O Seion,

Darllenwch bennod gyflawn Y Salmau 147

Gweld Y Salmau 147:12 mewn cyd-destun