Hen Destament

Testament Newydd

Y Pregethwr 3:11 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Gwnaeth bopeth yn hyfryd yn ei amser, a hefyd rhoddodd dragwyddoldeb yng nghalonnau pobl; eto ni all neb ddirnad yr hyn a wnaeth Duw o'r dechrau i'r diwedd.

Darllenwch bennod gyflawn Y Pregethwr 3

Gweld Y Pregethwr 3:11 mewn cyd-destun