Hen Destament

Testament Newydd

Sechareia 3:4 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

a dywedodd yr angel wrth ei osgordd, “Tynnwch y dillad budron oddi amdano.” Dywedodd wrth Josua, “Edrych fel y symudais dy euogrwydd oddi wrthyt, ac fe'th wisgaf â gwisgoedd gwynion.”

Darllenwch bennod gyflawn Sechareia 3

Gweld Sechareia 3:4 mewn cyd-destun