Hen Destament

Testament Newydd

Sechareia 14:2 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Casglaf yr holl genhedloedd i frwydr yn erbyn Jerwsalem; cymerir y ddinas, ysbeilir y tai, a threisir y gwragedd, caethgludir hanner y ddinas, ond ni thorrir ymaith weddill y bobl o'r ddinas.

Darllenwch bennod gyflawn Sechareia 14

Gweld Sechareia 14:2 mewn cyd-destun