Hen Destament

Testament Newydd

Sechareia 1:19 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

A gofynnais i'r angel oedd yn siarad â mi, “Beth yw'r rhain?” A dywedodd wrthyf, “Dyma'r cyrn a wasgarodd Jwda, Israel a Jerwsalem.”

Darllenwch bennod gyflawn Sechareia 1

Gweld Sechareia 1:19 mewn cyd-destun