Hen Destament

Testament Newydd

Ruth 3:15 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Ac meddai wrthi, “Estyn y fantell sydd amdanat, a dal hi.” A thra oedd hi yn ei dal, mesurodd yntau iddi chwe mesur o haidd a'i osod ar ei hysgwydd, ac aeth hithau i'r dref.

Darllenwch bennod gyflawn Ruth 3

Gweld Ruth 3:15 mewn cyd-destun