Hen Destament

Testament Newydd

Ruth 2:16 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

yr wyf am i chwi hyd yn oed dynnu peth allan o'r dyrneidiau a'i adael iddi i'w loffa; a pheidiwch â'i cheryddu.”

Darllenwch bennod gyflawn Ruth 2

Gweld Ruth 2:16 mewn cyd-destun