Hen Destament

Testament Newydd

Numeri 36:7 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Nid yw etifeddiaeth pobl Israel i'w throsglwyddo o'r naill lwyth i'r llall; yn hytrach, glyned pob un o bobl Israel wrth etifeddiaeth llwyth ei hynafiaid.

Darllenwch bennod gyflawn Numeri 36

Gweld Numeri 36:7 mewn cyd-destun