Hen Destament

Testament Newydd

Nehemeia 8:15 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

a'u bod i anfon gair a chyhoeddi ym mhob un o'u dinasoedd yn ogystal ag yn Jerwsalem, “Ewch allan i'r mynydd, a dygwch gangau olewydd ac olewydd gwyllt a myrtwydd a phalmwydd a choed deiliog i wneud pebyll, fel yr ysgrifennwyd.”

Darllenwch bennod gyflawn Nehemeia 8

Gweld Nehemeia 8:15 mewn cyd-destun