Hen Destament

Testament Newydd

Nehemeia 13:15 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Yn y dyddiau hynny gwelais ddynion yn Jwda yn sathru gwinwryf ar y Saboth, ac yn pentyrru grawn, ac yn llwytho asynnod â gwin, grawnwin, ffigys, a phob math o feichiau, ac yn eu cario i Jerwsalem ar y dydd Saboth. Rhybuddiais hwy am werthu bwyd ar y dydd hwn.

Darllenwch bennod gyflawn Nehemeia 13

Gweld Nehemeia 13:15 mewn cyd-destun