Hen Destament

Testament Newydd

Joel 3:6 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Yr ydych wedi gwerthu pobl Jwda a Jerwsalem i'r Groegiaid er mwyn eu symud ymhell o'u goror.

Darllenwch bennod gyflawn Joel 3

Gweld Joel 3:6 mewn cyd-destun