Hen Destament

Testament Newydd

Jeremeia 21:2 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

“Ymofyn â'r ARGLWYDD drosom ni, oherwydd y mae Nebuchadnesar brenin Babilon yn rhyfela yn ein herbyn. Tybed a wna yr ARGLWYDD â ni yn ôl ei holl ryfeddodau, a pheri iddo gilio ymaith oddi wrthym?”

Darllenwch bennod gyflawn Jeremeia 21

Gweld Jeremeia 21:2 mewn cyd-destun