Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52

Hen Destament

Testament Newydd

Jeremeia 10 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Duw a'r Eilunod

1. Clywch y gair a lefarodd yr ARGLWYDD wrthych, dŷ Israel.

2. Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD:“Peidiwch â dysgu ffordd y cenhedloedd,na chael eich dychryn gan arwyddion y nefoedd,fel y dychrynir y cenhedloedd ganddynt.

3. Y mae arferion y bobloedd fel eilun—pren wedi ei gymynu o'r goedwig,gwaith dwylo saer â bwyell;

4. ac wedi iddynt ei harddu ag arian ac aur,y maent yn ei sicrhau â morthwyl a hoelion, rhag iddo symud.

5. Fel bwgan brain mewn gardd cucumerau, ni all eilunod lefaru;rhaid eu cludo am na allant gerdded.Peidiwch â'u hofni; ni allant wneud niwed,na gwneud da chwaith.”

6. Nid oes neb fel tydi, ARGLWYDD; mawr wyt,mawr yw dy enw mewn nerth.

7. Pwy ni'th ofna, Frenin y cenhedloedd?Hyn sy'n gweddu i ti.Canys ymhlith holl ddoethion y cenhedloedd,ac ymysg eu holl deyrnasoedd, nid oes neb fel tydi.

8. Y maent bob un yn ddwl ac ynfyd,wedi eu dysgu gan eilunod o bren!

9. Dygir arian gyr o Tarsis, ac aur o Uffas,gwaith y saer a dwylo'r eurych;a'u gwisg o ddeunydd fioled a phorffor—gwaith crefftwyr ydyw i gyd.

10. Ond yr ARGLWYDD yw'r gwir Dduw;ef yw'r Duw byw a'r brenin tragwyddol;y mae'r ddaear yn crynu rhag ei lid,ac ni all y cenhedloedd ddioddef ei ddicter.

11. Fel hyn y dywedwch wrthynt: “Y duwiau na wnaethant y nefoedd a'r ddaear, fe gânt eu difa o'r ddaear ac oddi tan y nefoedd.”

Emyn Mawl i Dduw

12. Gwnaeth ef y ddaear trwy ei nerth,sicrhaodd y byd trwy ei ddoethineb,estynnodd y nefoedd trwy ei ddeall.

13. Pan rydd ei lais, daw twrf dyfroedd yn y nefoedd,fe bair godi tarth o eithafoedd y ddaear.Gwna fellt gyda'r glaw, a dwg allan wyntoedd o'i ystordai.

14. Ynfyd yw pob un, a heb wybodaeth.Cywilyddir pob eurych gan ei eilun,canys celwydd yw ei ddelwau tawdd,ac nid oes anadl ynddynt.

15. Oferedd ŷnt, a gwaith i'w wawdio;yn amser eu cosbi fe'u difethir.

16. Nid yw Duw Jacob fel y rhain,oherwydd ef yw lluniwr pob peth,ac Israel yw ei lwyth dewisol. ARGLWYDD y Lluoedd yw ei enw.

Y Gaethglud sy'n Dod

17. Casgla dy bwn a dos allan o'r wlad,ti, yr hon sy'n trigo dan warchae.

18. Canys fel hyn y dywed yr ARGLWYDD:“Dyma fi'n taflu allan drigolion y wlad y tro hwn;dygaf arnynt gyfyngder, ac fe deimlant hynny.”

19. Gwae fi am fy mriw! Y mae fy archoll yn ddwfn,ond dywedais, “Dyma ofid yn wir, a rhaid i mi ei oddef.”

20. Drylliwyd fy mhabell, torrwyd fy rhaffau i gyd;aeth fy mhlant oddi wrthyf, nid oes neb ohonynt mwy;nid oes neb a estyn fy mhabell eto, na chodi fy llenni.

21. Aeth y bugeiliaid yn ynfyd;nid ydynt yn ceisio'r ARGLWYDD;am hynny nid ydynt yn llwyddo, ac y mae eu holl braidd ar wasgar.

22. Clyw! Neges! Wele, y mae'n dod!Cynnwrf mawr o dir y gogledd,i wneud dinasoedd Jwda yn ddiffeithwchac yn drigfa bleiddiaid.

23. Gwn, O ARGLWYDD, nad eiddo neb ei ffordd;ni pherthyn i'r teithiwr drefnu ei gamre.

24. Cosba fi, ARGLWYDD, ond mewn barn,nid yn ôl dy lid, rhag iti fy niddymu.

25. Tywallt dy lid ar y cenhedloedd nad ydynt yn dy adnabod,ac ar y teuluoedd nad ydynt yn galw ar dy enw.Canys y maent wedi bwyta Jacob,ei fwyta a'i ddifetha,ac wedi difodi ei drigfan.