Hen Destament

Testament Newydd

Habacuc 2:13 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Wele, onid oddi wrth ARGLWYDD y Lluoedd y daw hyn:fod pobloedd yn llafurio i ddim ond tân,a chenhedloedd yn ymdrechu i ddim o gwbl?

Darllenwch bennod gyflawn Habacuc 2

Gweld Habacuc 2:13 mewn cyd-destun