Hen Destament

Testament Newydd

Genesis 38:11 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Yna dywedodd Jwda wrth ei ferch-yng-nghyfraith Tamar, “Aros yn weddw yn nhŷ dy dad nes i'm mab Sela dyfu”; oherwydd yr oedd arno ofn iddo yntau hefyd farw fel ei frodyr. Felly aeth Tamar i fyw yn nhŷ ei thad.

Darllenwch bennod gyflawn Genesis 38

Gweld Genesis 38:11 mewn cyd-destun