Hen Destament

Testament Newydd

Galarnad 4:12 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Ni chredai brenhinoedd y ddaear,na'r un o drigolion y byd,y gallai ymosodwr neu elynfynd i mewn trwy byrth Jerwsalem.

Darllenwch bennod gyflawn Galarnad 4

Gweld Galarnad 4:12 mewn cyd-destun