Hen Destament

Testament Newydd

Galarnad 1:3 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Aeth Jwda i gaethglud mewn trallodac mewn gorthrwm mawr;y mae'n byw ymysg y cenhedloedd,ond heb gael lle i orffwys;y mae ei holl erlidwyr wedi ei goddiweddydyng nghanol ei gofidiau.

Darllenwch bennod gyflawn Galarnad 1

Gweld Galarnad 1:3 mewn cyd-destun