Hen Destament

Testament Newydd

Galarnad 1:11 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Yr oedd ei phobl i gyd yn griddfanwrth iddynt chwilio am fara;yr oeddent yn cyfnewid eu trysorau am fwydi'w cynnal eu hunain.Edrych, O ARGLWYDD, a gwêl,oherwydd euthum yn ddirmyg.

Darllenwch bennod gyflawn Galarnad 1

Gweld Galarnad 1:11 mewn cyd-destun