Hen Destament

Testament Newydd

Esra 9:13 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Ac ar ôl y cwbl a ddioddefasom am ein drygioni a'n trosedd mawr—er i ti, ein Duw, roi i ni gosb lai nag a haeddai ein drwgweithredoedd, a rhoi i ni y waredigaeth hon—

Darllenwch bennod gyflawn Esra 9

Gweld Esra 9:13 mewn cyd-destun