Hen Destament

Testament Newydd

Eseia 53:10 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Yr ARGLWYDD a fynnai ei ddryllioa gwneud iddo ddioddef.Pan rydd ei fywyd yn aberth dros bechod,fe wêl ei had, fe estyn ei ddyddiau,ac fe lwydda ewyllys yr ARGLWYDD yn ei law ef.

Darllenwch bennod gyflawn Eseia 53

Gweld Eseia 53:10 mewn cyd-destun