Hen Destament

Testament Newydd

Eseciel 21:18 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Daeth gair yr ARGLWYDD ataf a dweud,

Darllenwch bennod gyflawn Eseciel 21

Gweld Eseciel 21:18 mewn cyd-destun