Hen Destament

Testament Newydd

Deuteronomium 9:9 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Pan euthum i fyny i'r mynydd i dderbyn y llechau, llechau'r cyfamod a wnaeth yr ARGLWYDD â chwi, fe arhosais ar y mynydd am ddeugain diwrnod a deugain nos heb fwyta nac yfed.

Darllenwch bennod gyflawn Deuteronomium 9

Gweld Deuteronomium 9:9 mewn cyd-destun