Hen Destament

Testament Newydd

Deuteronomium 8:2 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Cofiwch yr holl ffordd yr arweiniodd yr ARGLWYDD eich Duw chwi yn ystod y deugain mlynedd hyn yn yr anialwch, gan eich darostwng a'ch profi er mwyn gwybod a oeddech yn bwriadu cadw ei orchmynion ai peidio.

Darllenwch bennod gyflawn Deuteronomium 8

Gweld Deuteronomium 8:2 mewn cyd-destun