Hen Destament

Testament Newydd

2 Samuel 24:7 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Daethant wedyn at ddinas gaerog Tyrus, a holl drefi'r Hefiaid a'r Canaaneaid, a gorffen yn Negef Jwda, yn Beerseba.

Darllenwch bennod gyflawn 2 Samuel 24

Gweld 2 Samuel 24:7 mewn cyd-destun