Hen Destament

Testament Newydd

2 Samuel 2:1 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Wedi hyn ymofynnodd Dafydd â'r ARGLWYDD a gofyn, “A af i fyny i un o drefi Jwda?” Dywedodd yr ARGLWYDD wrtho, “Dos.” Gofynnodd Dafydd, “I ba un?” Atebodd yr ARGLWYDD, “I Hebron.”

Darllenwch bennod gyflawn 2 Samuel 2

Gweld 2 Samuel 2:1 mewn cyd-destun