Hen Destament

Testament Newydd

2 Samuel 19:40 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Pan groesodd y brenin i Gilgal, aeth Cimham drosodd gydag ef; yr oedd holl filwyr Jwda a hanner milwyr Israel yn ei hebrwng drosodd.

Darllenwch bennod gyflawn 2 Samuel 19

Gweld 2 Samuel 19:40 mewn cyd-destun