Hen Destament

Testament Newydd

2 Samuel 16:8 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

y mae'r ARGLWYDD wedi talu iti am holl waed teulu Saul a ddisodlaist fel brenin; y mae'r ARGLWYDD wedi rhoi'r deyrnas yn llaw dy fab Absalom. Dyma ti mewn adfyd oherwydd mai llofrudd wyt ti.”

Darllenwch bennod gyflawn 2 Samuel 16

Gweld 2 Samuel 16:8 mewn cyd-destun