Hen Destament

Testament Newydd

2 Cronicl 25:1 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Pump ar hugain oed oedd Amaseia pan ddaeth yn frenin, a theyrnasodd am naw mlynedd ar hugain yn Jerwsalem. Jehoadan o Jerwsalem oedd enw ei fam.

Darllenwch bennod gyflawn 2 Cronicl 25

Gweld 2 Cronicl 25:1 mewn cyd-destun