Hen Destament

Testament Newydd

1 Samuel 6:18 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Hefyd llygod aur yn ôl nifer holl ddinasoedd y Philistiaid a oedd dan y pum arglwydd, yn ddinas gaerog neu'n bentref agored. Saif y garreg fawr y gosodwyd arni arch yr ARGLWYDD yn dyst hyd y dydd hwn ym maes Josua o Beth-semes.

Darllenwch bennod gyflawn 1 Samuel 6

Gweld 1 Samuel 6:18 mewn cyd-destun