Hen Destament

Testament Newydd

1 Samuel 10:12 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Ac ychwanegodd un oedd yno, “A phwy yw eu tad?” Dyna sut y daeth y ddihareb, “A yw Saul hefyd ymysg y proffwydi?”

Darllenwch bennod gyflawn 1 Samuel 10

Gweld 1 Samuel 10:12 mewn cyd-destun