Nový Zákon

Zjevení 16:1 Slovo na Cestu (SNC)

Chrám se naplnil dýmem Boží velebnosti a moci. Nikdo teď nemohl vstoupit dovnitř, dokud andělé nevykonají soud na zemi. Ze svatyně jim přikázal hlas: „Jděte a vylijte těch sedm číší Božího hněvu na zemi!“

Přečtěte si kompletní kapitolu Zjevení 16

Pohled Zjevení 16:1 v kontextu