Nový Zákon

Zjevení 14:4 Slovo na Cestu (SNC)

To jsou ti, kteří nejsou poskvrněni modloslužbou a následují Beránka všude. Byli jako první sklizeň vykoupeni pro Boha a pro Beránka.

Přečtěte si kompletní kapitolu Zjevení 14

Pohled Zjevení 14:4 v kontextu